Pastorie Waaxens

Copyright © Pastorie-Waaxens.nl

Waar sfeer, comfort en gezelligheid centraal staan! Bêd & Brochje, Wo Gemütlichkeit, Atmosphäre und Komfort zentrale sind! Bed & Breakfast in Waaxens, Where atmosphere, comfort and cosiness are central! Bed & Breakfast in Waaxens, Où l'ambiance, le confort et la convivialité sont au cœur!

waar sfeer,

comfort

en gezelligheid

centraal staan!

Bêd & Brochje

Pastorie Waaxens


Welkom bij